Polska - Śląskie - Bieruńsko Lędziński
2015-07-07     Estery, Kiry, Rudolfa        
jesteś w :


2015-06-29UWAGA! Zmiana stawki za odbiór odpadów!
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), Wójt Gminy Bojszowy zawiadamia, że Rada Gminy Bojszowy w dniu 15 czerwca 2015 r. podjęła uchwałę Nr VII/46/2015 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015-06-24Budowa wału rz. Pszczynki
Firma projektowa DHV Hydroprojekt  Sp. z o.o. z Warszawy oraz Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach informują o spotkaniu w dniu 14 lipca br. (wtorek) o godzinie 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Bojszowy przy ul. Gaikowej 35 (wejście boczne) na którym przedstawiony zostanie projekt techniczny budowy lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Pszczynki w Międzyrzeczu na odcinku od ul. Gilowickiej do ul. Kopalnianej.
2015-06-25„Gminny Lider Oświaty 2015”
W dniu 24 czerwca br. w Auli Gminnego Gimnazjum w Bojszowach przy udziale władz samorządowych, dyrektorów szkół oraz nauczycieli wychowawców, odbyła się uroczystość rozdania Nagrody Wójta Gminy Bojszowy „Gminny Lider Oświaty 2015”.
2015-06-23Komunikacja w okresie wakacyjnym
Uprzejmie informujemy, że wobec zmniejszenia zapotrzebowania na komunikację zbiorową w okresie wakacyjno – urlopowym, MZK wprowadza zmiany w organizacji komunikacji zbiorowej. Od środy 1 lipca 2015 r., zostanie zmniejszona częstotliwość kursów na linii autobusowej 274, kursy zawieszone na okres wakacyjny oznaczone są literą „f”. Pozostałe linie autobusowe kursują bez zmian.
2015-06-23PROMOCJE W TARYFIE MZK
W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjno-urlopowym MZK przypominamy o aktualnie obowiązujących promocjach w Taryfie...
2015-06-23Korona Powiatu do Zdobycia
Powiat bieruńsko-lędziński przygotował wielką wakacyjną imprezę dla rowerzystów, miłośników aktywnej rekreacji i krajoznawstwa.   Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy.   Szczegóły na załączonym plakacie.    
2015-06-03Fundusz stypendialny Natali Partytki
Mistrzyni wspiera młodych sportowców   Fundusz Stypendialny Natalii Partyki zawiązał partnerstwo z siecią Biedronka, dzięki czemu uruchomiony został program stypendialny dla młodych zdoln...
2015-05-18Utrudnienia na ul. Korzenickiej
Na początku maja rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Rozbudowa ul. Korzenickiej w Bojszowach Nowych wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej”. Prace na zlecenie Gminy Bojszowy wykonuje firma DROGRÓD Szymon Tetla z Ćwiklic. Szczegółowy opis zakresu prac i projekt rozbudowy dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Bojszowy w zakładce „Przetargi” w sekcji „zakończone”. Prace potrwają do końca listopada br.

 

 

29-06-2015UWAGA! Zmiana stawki za odbiór odpadów!
24-06-2015Budowa wału rz. Pszczynki
23-06-2015Komunikacja w okresie wakacyjnym
23-06-2015PROMOCJE W TARYFIE MZK
09-06-2015Zielona szkoła
18-05-2015Utrudnienia na ul. Korzenickiej
20-04-2015Maturzysto! Program stypendiów pomostowych
16-04-2015Informujemy, że w dn. 13.04.2015r. Wójt Gminy Zarządzeniem nr 0050/33/2015 utworzył gminnej ewidencji zabytków dla Gminy Bojszowy.
30-06-2015IX Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze
25-06-2015„Gminny Lider Oświaty 2015”
23-06-2015Korona Powiatu do Zdobycia
03-06-2015Fundusz stypendialny Natali Partytki
03-06-2015STMiG 2015- Sprawozdanie
26-03-2015PLANY PRACY KOMISJI W 2015 ROKU

03-12-2014Radni Kadencji 2014-2018

31-08-2011Archiwalne numery gazety
27-02-2009Kontakt - Nasza Rodnia

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska    ||    Webmaster :::: UG Bojszowy
Odwiedzin |