Polska - Śląskie - Bieruńsko Lędziński
2016-02-07     Ryszarda, Teodora, Wilhelminy     "To, jakim jestem człowiekiem, jest nieskończenie ważniejszeod tego, co posiadam". Phil Bosmans    
jesteś w :

2016-01-27Komunikat PINB - Bezpieczne Ferie
W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bieruniu przypomina o obowiązkach wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, a ciążących na właścicielach lub zarządcach obiektów budowlanych związanych z utrzymaniem tych obiektów, a w których ma być prowadzona akcja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży
2016-01-27Kwalifikacja wojskowa 2016
W okresie od dnia 1 lutego do dnia 29 kwietnia 2016 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa.
2016-01-20Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2016 roku
Wójt Gminy Bojszowy informuje, iż w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2016-01-20Usuwamy azbest!
Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego ogłasza w 2016 r. nabór wniosków na realizację zadań związanych z unieszkodliwianiem materiałów zawierających azbest, a mianowicie:
2016-01-18Bezpieczne Ferie 2016
Porady dla uczestników wypoczynku zorganizowanego
2016-01-13Termin złożenia oświadczenia i uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 31.01.2016r.
Wójt Gminy Bojszowy przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 stycznia 2016r. upływa termin złożenia oświadczenia i uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
2016-01-05Ruszyły punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w naszym powiecie
4 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski rozpoczął funkcjonować system nieodpłatnej  pomocy prawnej realizowany przez powiaty i miasta na prawach powiatu. Uruchomienie takiej pomocy jest rezultatem wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W powiecie bieruńsko-lędzińskim nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie w dwóch punktach znajdujących się w Powiatowym Centrum Społeczno-Gospodarczym w Lędzinach, oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bieruniu.
2015-12-17Harmonogramy wywozu odpadów na 2016r.!
...
2015-12-02Zmiana godzin pracy Filii Urzędu Pocztowego w Bojszowach
Poczta Polska informuje o zmianach godzin otwarcia Filii Urzędu Pocztowego w Bojszowach. Nowe godziny otwarcia: Poniedziałek -Czwartek  w godz. 8 - 14.30; Piątek w godz.13.30 - 20.00
2015-11-20Badanie satysfakcji Pacjentów z świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
NFZ chcąc premiować jakość i dostępność do świadczeń zdrowotnych  rozpoczął program monitorowania poziomu satysfakcji pacjentów. 5 listopada ruszyło pilotażowe badanie ankietowe dotyczące poziomu zadowolenia pacjentów ze świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Informacje uzyskane w badaniu umożliwią opracowanie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie organizacji udzielania świadczeń. Śląski Wojewódzki oddział NFZ zaprasza do wzięcia udziału w ankiecie  dostępnej pod adresem http://ankiety.nfz.gov.pl/index.php/377824
Twoja strone odwiedzilo: 518612
27-01-2016Komunikat PINB - Bezpieczne Ferie
27-01-2016Kwalifikacja wojskowa 2016
20-01-2016Harmonogram GKRPA na 2016 r.
20-01-2016Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2016 roku
20-01-2016Usuwamy azbest!
18-01-2016Bezpieczne Ferie 2016
13-01-2016Termin złożenia oświadczenia i uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 31.01.2016r.
05-01-2016Ruszyły punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w naszym powiecie
17-12-2015Harmonogramy wywozu odpadów na 2016r.!
02-12-2015Zmiana godzin pracy Filii Urzędu Pocztowego w Bojszowach
20-11-2015Badanie satysfakcji Pacjentów z świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
14-10-2015Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
18-01-2016Spotkanie z seniorami
25-11-2015I Wojewódzki Przegląd Piosenki Chorwackiej - Bieruń 2016
27-01-2016Komisja ZPSOiK - 09.02.2016r.

03-12-2014Radni Kadencji 2014-2018

31-08-2011Archiwalne numery gazety
27-02-2009Kontakt - Nasza Rodnia

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska    ||    Webmaster :::: UG Bojszowy
Odwiedzin |