Polska - Śląskie - Bieruńsko Lędziński
2019-03-18     Edwarda, Narcyza, Zbysława     "Należy tak zorganizować życie, aby każda chwila była ważna." - Iwan Turgieniew    
jesteś w :
Strona główna |OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Bojszowy

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1.      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bojszowy reprezentowana przez Wójta Gminy Bojszowy, p. Henryka Utratę, z siedzibą w Bojszowach ul. Gaikowa 35,

2.      Inspektorem Ochrony Danych jest p. Andrzej Moisa,
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@bojszowy.pl, tel. 32 2189366,

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań gminy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),

4.      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6.      posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7.      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,

8.      podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

05-03-2019Spotkania z mieszkańcami
28-02-2019BojszoWY czujcie się bezpiecznej!
22-02-2019E-dowody od 4 marca br.
28-01-2019Zakaz spalania odpadów na terenie gminy
25-01-2019KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019 ROK
25-01-2019Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o kwalifikacji wojskowej 2019
24-01-2019Karta Dużej Rodziny
16-01-2019Azbest
07-01-2019Projekt „Akademia Ziemi Pszczyńskiej”.
07-01-2019Nabory wniosków
18-12-2016To czym palimy w piecu nie jest prywatną sprawą właściciela!
11-02-2019Konkurs fotograficzny
14-03-2019Sesja Rady Gminy Bojszowy - 18.03.2019 r.

13-03-2019Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usługw dniu 19.03.2019 r.

22-11-2018TRANSMISJA SESJI (Live stream)

31-08-2011Archiwalne numery gazety
27-02-2009Kontakt - Nasza Rodnia
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska    ||    Webmaster :::: UG Bojszowy
Odwiedzin |