Polska - Śląskie - Bieruńsko Lędziński
2018-10-16     Ambrożego, Florentyny, Gawła     "Trzeba być lekkim jak ptak, a nie jak piórko" - Autor nieznany    

jesteś w :
Strona główna |Informacje ogólne

Prośba o przedłożenie umowy na wywóz nieczystości płynnych z uprawnioną firmą

W związku z obowiązkami wynikającymi z art. 5 i 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289) proszę właścicieli nieruchomości odprowadzających ścieki do zbiornika bezodpływowego lub oczyszczalni przydomowej o przedłożenie umowy na wywóz nieczystości płynnych z uprawnioną firmą lub ostatniego dowodu uiszczenia opłat (rachunku) zgodnie z w/w ustawą.

Termin przedłożenia dokumentów- do dnia 08.06.2018r.

Dokumenty można przekazać elektronicznie, osobiście lub za pomocą poczty:

Urząd Gminy Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy

adres e-mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP2: /UGBojszowy/SkrytkaESP

 

Osoba do kontaktu:
Podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami Beata Łabuś
32 218 93 66 wew. 123

 

Utworzony:2018-05-14 16:19:57
Autor:UG/BŁ05-10-2018Informacja o możliwości zapoznania się z koncepcją projektu zagospodarowania terenu
01-10-2018Badania ankietowe US
24-09-2018Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze
27-08-2018Rządowy Program Czyste Powietrze
25-07-2018KRUS: Informacja o opłacanych składka za III kw.
19-07-2018"Zielona Szkoła 2018"
04-06-2018Remonty na drogach gminnych
18-12-2016To czym palimy w piecu nie jest prywatną sprawą właściciela!
28-09-2018„Korowód Bajek”
28-09-2018Wizyta Ministra Sportu i Turystyki w Szkole Podstawowej w Bojszowach
28-09-2018W dniach 22 - 23 września br odbyły się uroczystości 650-lecia Bojszów.
14-09-2018650 lecie Bojszów
11-09-2018Dożynki Gminne 2018
10-10-2018Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej - 16.10.2018r.

10-10-2018Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury - 16.10.2018

03-12-2014Radni Kadencji 2014-2018

31-08-2011Archiwalne numery gazety
27-02-2009Kontakt - Nasza Rodnia


IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska    ||    Webmaster :::: UG Bojszowy
Odwiedzin |