Polska - Śląskie - Bieruńsko Lędziński
2018-08-19     Emilii, Julinana, Konstancji     "Być bohaterem przez minutę, godzinę, jest o wiele łatwiej niż znosić trud codzienny w cichym heroiĽmie." - Fiodor Dostojewski    

jesteś w :
Strona główna |Informacje ogólne

25 maja 2018 roku weszło w życie RODO, czyli unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Wójt Gminy Bojszowy Henryk Utrata informuje:

 

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Bojszowy

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1.      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bojszowy reprezentowana przez Wójta Gminy Bojszowy, p. Henryka Utratę, z siedzibą w Bojszowach ul. Gaikowa 35,

2.      Inspektorem Ochrony Danych jest p. Andrzej Moisa,
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
iod@bojszowy.pl, tel. 32 2189366,

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań gminy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),

4.      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6.      posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7.      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,

8.      podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

Utworzony:2018-05-25 00:00:00
Autor:Anna Piekorz02-08-2018Powszechna akcja deratyzacji na terenie Gminy Bojszowy
25-07-2018KRUS: Informacja o opłacanych składka za III kw.
19-07-2018"Zielona Szkoła 2018"
12-07-2018Przekazanie defibrylatorów dla OSP
20-06-2018Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
14-06-2018Mam czas rozmawiać
14-06-2018"Dobry start" 300 na ucznia
12-06-2018Infolinia "Dobry start" 300 na ucznia
07-06-2018Czujniki pomiaru jakości powietrza w gminie Bojszowy
04-06-2018Remonty na drogach gminnych
25-05-201825 maja 2018 roku weszło w życie RODO, czyli unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
18-12-2016To czym palimy w piecu nie jest prywatną sprawą właściciela!
26-07-2018Dożynki Gminne
25-06-2018VIII Koncert Świętojański
22-06-2018Lider Oświaty Gminnej 2018
11-06-2018Korona Powiatu do zdobycia po raz trzeci
17-08-2018Posiedzenie Komisji Gospodarki komunalnej - 22.08.2018r.

03-12-2014Radni Kadencji 2014-2018

31-08-2011Archiwalne numery gazety
27-02-2009Kontakt - Nasza Rodnia


IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska    ||    Webmaster :::: UG Bojszowy
Odwiedzin |