Polska - Śląskie - Bieruńsko Lędziński
2018-07-22     Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca        

jesteś w :
Strona główna |Informacje ogólne

"Dobry start" 300 na ucznia

 

 

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach informuje, iż  1 lipca 2018 r., to data początku składnia wniosków drogą elektroniczną  (bankowość elektroniczna, Emp@tia, ePuap, PUE ZUS)  o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+” i  „Dobry start”, a także o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i  świadczenia rodzinne na nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy.

Ponadto od 1 sierpnia br., osoby zainteresowane  mogą składać wnioski drogą tradycyjną (w wersji papierowej).

Druki wniosków i załączników dostępne są w siedzibie GOPS w Bojszowach lub do pobrania ze strony internetowej GOPS oraz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

https:// gops.bojszowy.pl/bip/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/

https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 


 

  • Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

  • Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka.

  • Gdzie złożyć wniosek?

Od mieszkańców gminy Bojszowy wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach. W odniesieniu do dzieci przebywających w pieczy zastępczej wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie osobiście lub listownie.

  • Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

  • Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach – maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Utworzony:2018-06-14 09:58:11
Autor:GOPS19-07-2018"Zielona Szkoła 2018"
18-07-2018Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym
12-07-2018Przekazanie defibrylatorów dla OSP
12-07-2018Test syren
20-06-2018Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
14-06-2018Mam czas rozmawiać
14-06-2018"Dobry start" 300 na ucznia
12-06-2018Infolinia "Dobry start" 300 na ucznia
07-06-2018Czujniki pomiaru jakości powietrza w gminie Bojszowy
04-06-2018Remonty na drogach gminnych
25-05-201825 maja 2018 roku weszło w życie RODO, czyli unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
17-05-2018Od 30 kwietnia 2018 r. ważne zmiany dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG
13-04-2018LGD ogłosiło nabory wniosków !
18-12-2016To czym palimy w piecu nie jest prywatną sprawą właściciela!
25-06-2018VIII Koncert Świętojański
22-06-2018Lider Oświaty Gminnej 2018
11-06-2018Korona Powiatu do zdobycia po raz trzeci
20-07-2018Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług - 26.07.2018

03-12-2014Radni Kadencji 2014-2018

31-08-2011Archiwalne numery gazety
27-02-2009Kontakt - Nasza Rodnia


IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska    ||    Webmaster :::: UG Bojszowy
Odwiedzin |