Polska - Śląskie - Bieruńsko Lędziński
2019-03-18     Edwarda, Narcyza, Zbysława     "Należy tak zorganizować życie, aby każda chwila była ważna." - Iwan Turgieniew    
jesteś w :
Strona główna |Informacje ogólne

Karta Dużej Rodziny

Od 01.01.2019r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Karta Dużej Rodziny

Od 01.01.2019r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
    o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno
w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych:

1)    wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, zwanym kartą tradycyjną”, lub

2)    realizowanym przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, zwanym kartą elektroniczną”. 

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wnioski mieszkańców Gminy Bojszowy przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojszowach, z siedzibą przy ul. Sierpowej 38 w Świerczyńcu.

Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu

 

Utworzony:2019-01-24 11:11:04
Autor:GOPS05-03-2019Spotkania z mieszkańcami
28-02-2019BojszoWY czujcie się bezpiecznej!
22-02-2019E-dowody od 4 marca br.
28-01-2019Zakaz spalania odpadów na terenie gminy
25-01-2019KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019 ROK
25-01-2019Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o kwalifikacji wojskowej 2019
24-01-2019Karta Dużej Rodziny
16-01-2019Azbest
07-01-2019Projekt „Akademia Ziemi Pszczyńskiej”.
07-01-2019Nabory wniosków
18-12-2016To czym palimy w piecu nie jest prywatną sprawą właściciela!
11-02-2019Konkurs fotograficzny
14-03-2019Sesja Rady Gminy Bojszowy - 18.03.2019 r.

13-03-2019Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usługw dniu 19.03.2019 r.

22-11-2018TRANSMISJA SESJI (Live stream)

31-08-2011Archiwalne numery gazety
27-02-2009Kontakt - Nasza Rodnia
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska    ||    Webmaster :::: UG Bojszowy
Odwiedzin |