Copyright 2002-2017 Interaktywna Polska Tue, 28 Mar 2017 23:32:38 EDT rssnews http://www.bojszowy.pl http://www.bojszowy.pl pl-pl Harmonogramy Wywozu Odpadów - KWIECIEŃ-GRUDZIEŃ 2017 http://www.bojszowy.pl/pl/4436/172875/Harmonogramy_Wywozu_Odpadow-KWIECIEN-GRUDZIEN_2017.html <img src="http://img.iap.pl/s/128/208776/Wiadomosci/4436/172875_110505_ustawa_smieciowa1.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Harmonogramy Wywozu Odpadów - KWIECIEŃ-GRUDZIEŃ 2017 na poszczególne ulice Forum lokalnych działaczy kultury i twórców oraz organizacji i stowarzyszeń społeczno-kulturalnych http://www.bojszowy.pl/pl/4436/172773/Forum_lokalnych_dzialaczy_kultury_i_tworcow_oraz_organizacji_i_stowarzyszen_spoleczno-kulturalnych.html Godziny doradcze - zapisy trwają! http://www.bojszowy.pl/pl/4436/172768/Godziny_doradcze-zapisy_trwaja.html <img src="http://img.iap.pl/s/128/200489/Wiadomosci/4436/172768_lgd_logo.png" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Wolne terminy na indywidualne spotkania z doradcą, w celu konsultacji wniosku lub biznesplanu w zakresie dot. przedsiębiorczości (otwarcie/rozwój istniejącej działalności gospodarczej). CLEMENS PRO ARTE AD’ 2016 dla Grzegorza Sztolera http://www.bojszowy.pl/pl/4438/172761/CLEMENS_PRO_ARTE_AD’_2016_dla_Grzegorza_Sztolera.html <img src="http://img.iap.pl/s/128/200489/Wiadomosci/4438/172761_Grzegorz_Sztoler.JPG" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Najlepsze życzenia i gratulacje z okazji przyznania nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS PRO ARTE AD’ 2016 historykowi, archiwiście, publicyście, popularyzatorowi aktywności i twórczości kulturalnej – Grzegorzowi Sztolerowi składają władze samorządowe oraz cała społeczności Gminy Bojszowy. Komisja ROŚHiU - 28.03.2017r. http://www.bojszowy.pl/pl/4479/172721/Komisja_ROSHiU-28.03.2017r.html Serwis informacyjny SMS RPWiK Tychy S.A. http://www.bojszowy.pl/pl/4436/172422/Serwis_informacyjny_SMS_RPWiK_Tychy_S.A.html <img src="http://img.iap.pl/s/128/200489/Wiadomosci/4436/172422_rpwik.png" align="left" vspace="5" hspace="5"/> RPWiK informuję, że dla mieszkańców uruchomił nowy kanał informacyjny przez sms. Mogą z niego korzystać wszyscy mieszkańcy, nie tylko ci którzy posiadają podpisaną umowę o dostarczanie wody z RPWiK Tychy S.A., ale także Ci z Państwa, którzy mieszkają w budynkach wielolokalowych. XXIV edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej http://www.bojszowy.pl/pl/4438/172499/XXIV_edycja_Ogolnopolskiego_Turnieju_Wiedzy_Pozarniczej_i_Ekologicznej.html Zmiany w ochronie drzew http://www.bojszowy.pl/pl/4436/172408/Zmiany_w_ochronie_drzew.html Harmonogramy Wywozu odpadów -MARZEC/2017 http://www.bojszowy.pl/pl/4436/172075/Harmonogramy_Wywozu_odpadow-MARZEC/2017.html <img src="http://img.iap.pl/s/128/200489/Wiadomosci/4436/172075_kubel.png" align="left" vspace="5" hspace="5"/>HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - MARZEC 2017 DLA &nbsp;POSZCZEGÓLNYCH&nbsp; ULIC: BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE http://www.bojszowy.pl/pl/4436/171941/BEZPIECZNE_GOSPODARSTWO_ROLNE.html <img src="http://img.iap.pl/s/128/200489/Wiadomosci/4436/171941_plakat_BGR_2017.png" align="left" vspace="5" hspace="5"/> Prezes KRUS ogłosił XV jubileuszową edycję Ogólnokrajowego Konkursu „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”, którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli), które wypełnią formularz zgłoszeniowy i przekażą go w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017 roku do najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego Kasy.