Copyright 2002-2019 Interaktywna Polska Mon, 18 Mar 2019 20:43:14 EDT rssnews http://www.bojszowy.pl http://www.bojszowy.pl pl-pl Sesja Rady Gminy Bojszowy - 18.03.2019 r. http://www.bojszowy.pl/pl/4479/193041/Sesja_Rady_Gminy_Bojszowy-18.03.2019_r.html Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usługw dniu 19.03.2019 r. http://www.bojszowy.pl/pl/4479/193032/Zawiadomienie_o_posiedzeniu_Komisji_Rolnictwa_Ochrony_Srodowiska_Handlu_i_Uslugw_dniu_19.03.2019_r.html Spotkania z mieszkańcami http://www.bojszowy.pl/pl/4436/192876/Spotkania_z_mieszkancami.html <img src="http://img.iap.pl/s/128/200489/Wiadomosci/4436/192876_ogloszenie_wojt.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/> Na marzec i kwiecień zostały zaplanowane&nbsp; spotkania Wójta i Radnych z mieszkańcami naszej Gminy . Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. BojszoWY czujcie się bezpiecznej! http://www.bojszowy.pl/pl/4436/192774/BojszoWY_czujcie_sie_bezpiecznej.html <img src="http://img.iap.pl/s/128/200489/Wiadomosci/4436/192774_profil.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/> 27 lutego st. bryg. Piotr Szojda - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach przekazał na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach Nowych średni zestaw hydrauliczny do ratownictwa&nbsp; technicznego. Pozyskany sprzęt zostanie zamontowany na samochodzie ratowniczo-gaśniczym i będzie używany podczas wypadków drogowych. E-dowody od 4 marca br. http://www.bojszowy.pl/pl/4436/192696/E-dowody_od_4_marca_br.html <img src="http://img.iap.pl/s/128/200489/Wiadomosci/4436/192696_edowod.png" align="left" vspace="5" hspace="5"/>E-Dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, którego wprowadzenie do powszechnego użytku zapewni narzędzie do bezpiecznej komunikacji obywatela z e-administracją, służbą zdrowia oraz podmiotami komercyjnymi. Nie zmienią się natomiast dotychczasowe funkcje tego dokumentu, ponieważ będzie on tak jak swój poprzednik, potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Konkurs fotograficzny http://www.bojszowy.pl/pl/4438/192489/Konkurs_fotograficzny.html <img src="http://img.iap.pl/s/128/200489/Wiadomosci/4438/192489_konkurs.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/> Wójt Gminy Bojszowy ogłasza konkursu &nbsp;fotograficznego BojszoWY w obiektywie. Zakaz spalania odpadów na terenie gminy http://www.bojszowy.pl/pl/4436/192276/Zakaz_spalania_odpadow_na_terenie_gminy.html <img src="http://img.iap.pl/s/128/200489/Wiadomosci/4436/192276_INFORMACJE2.png" align="left" vspace="5" hspace="5"/> Wójt Gminy informuje, że w dniu 22.01.2019r. zostało wydane Zarządzenie 0050/6/2019 w sprawie przestrzegania zakazu spalania odpadów na terenie gminy Bojszowy. KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019 ROK http://www.bojszowy.pl/pl/4436/192242/KWALIFIKACJA_WOJSKOWA_2019_ROK.html <img src="http://img.iap.pl/s/128/200489/Wiadomosci/4436/192242_kwalifikacja1.png" align="left" vspace="5" hspace="5"/> Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 2000 roku zameldowanych na terenie Gminy Bojszowy odbędzie się w dniach 11 i 15 kwietnia 2019 roku w godzinach od 13.00 do 17.30&nbsp; w Lędzinach ul. Lędzińska 24 w budynku Powiatowego Centrum Społeczno-Gospodarczego (przystanek przy Urzędzie Miasta), a kwalifikacja dla kobiet odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019 roku w godzinach 13.00 do 17.30. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o kwalifikacji wojskowej 2019 http://www.bojszowy.pl/pl/4436/192241/Obwieszczenie_Wojewody_Slaskiego_o_kwalifikacji_wojskowej_2019.html Karta Dużej Rodziny http://www.bojszowy.pl/pl/4436/192227/Karta_Duzej_Rodziny.html <img src="http://img.iap.pl/s/128/200489/Wiadomosci/4436/192227_kdr-1466167631.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Od 01.01.2019r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.